Dodaj do ulubionychINKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARG »
Zarządzanie nieruchomościami »

 

 
Współpraca dla integracji-Partnerstwo dla Jawornika »
Na swoim »
Zostań swoim własnym szefem »
Diagnoza popytu i podaży zasobów pracy w powiecie myślenickim »
Akademia Przedsiębiorczości »
Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP.
Zapraszamy w godzinach:
8.00 - 16:00


czytaj więcej »Zostań swoim własnym szefem

NOWOŚĆ!


PROJEKT ZAKOŃCZONY!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 2
– Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości

Realizacja Projektu rozpoczęła się konferencją prasową (czytaj), która miała miejsce 1 listopada 2006 roku w Informatycznym Centrum Edukacyjnym w Myślenicach.

Założenia

Bezpośrednim celem projektu jest wspieranie samozatrudnienia poprzez pomoc w zakładaniu nowych mikroprzedsiębiorstw za pomocą działań szkoleniowo – doradczych, a także zapewnienie nowopowstałym firmom wsparcia finansowego. Projekt obejmuje szkolenia i pomoc doradczą dla osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą, w zakresie zwiększenia kompetencji istotnych w prowadzeniu własnego biznesu, a także bezpośrednią pomoc finansową w postaci wsparcia pomostowego oraz jednorazowych dotacji inwestycyjnych.

Skuteczność

Wysoką skuteczność proponowanego wsparcia w projekcie zapewni m.in. nowoczesna forma indywidualnego doradztwa – coachingu, dzięki której zakres oferowanej pomocy będzie adekwatnie dopasowany do najistotniejszych potrzeb beneficjentów ostatecznych. Dodatkowym atutem realizatora jest doświadczenie zdobyte podczas wdrażania projektu „Na swoim”.

Dofinansowanie

Projekt „Zostań swoim własnym szefem” zakłada objęcie pomocą 40 osób, spośród których 15 otrzyma wsparcie pomostowe (700 złotych/miesiąc przez okres 6 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach przez 12) oraz jednorazową dotację inwestycyjną w wysokości 20 tys. złotych.

Beneficjenci ostateczni

W programie mogą wziąć udział osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004).Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin uczestnictwa w projekcie „Zostań swoim własnym szefem” - pobierz
2. Formularz rekrutacyjny - pobierz
3. Lista sprawdzajca załączniki do wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - pobierz
4. Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej Beneficjentom Ostatecznym w ramach wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji na rozwój działalności w Działaniu 2.5 "Promocja przedsiębiorczości" ZPORR w Województwie Małopolskim"- pobierz
5. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - pobierz, wersja (word)
6. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - pobierz, wersja (word)
7. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej - pobierz, wersja (word)
8. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego - pobierz, wersja (word)
9. Wzór bilansu otwarcia, pobierz, wersja (word)
10. Wzór zestawienia pomocy publicznej - pobierz, wersja (word)
11. Wzór biznes planu - pobierz, wersja (word)
12. Wzór umowy o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej - pobierz, wersja (word)
13. Wzór umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego - pobierz, wersja (word)
14. Wzór umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego - pobierz, wersja (word)
15. Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego - pobierz
16. Lista sprawdzajaca załączniki do wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej - pobierz
17. Lista sprawdzająca załączniki do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - pobierz
18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 30, poz. 200) (pobierz)
19. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (pobierz)
20. Regulamin udzielania dotacji w ramach Priorytetu 2 ZPORR – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości (pobierz)Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. pobierz »Zestawienie projektów "Na swoim" i "Zostań swoim własnym szefem" (czytaj)
Przyznano jednorazową dotację inwestycyjną (czytaj)
Przyznano wsparcie pomostowe w „Szefie” (czytaj)
Negocjacje z Komisją Oceny Projektów (czytaj)
Lista rankingowa projektu "Zostań swoim własnym szefem" (czytaj)
Lista rankingowa "Wiedza o przedsiębiorczości" (czytaj)
Lista uczestników projektu (czytaj)
Ruszył nabór (czytaj)


^ do góry ^