Dodaj do ulubionychINKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARG »
Zarządzanie nieruchomościami »

 

 
Współpraca dla integracji-Partnerstwo dla Jawornika »
Na swoim »
Zostań swoim własnym szefem »
Diagnoza popytu i podaży zasobów pracy w powiecie myślenickim »
Akademia Przedsiębiorczości »
Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP.
Zapraszamy w godzinach:
8.00 - 16:00


czytaj więcej »Diagnoza popytu i podaży zasobów pracy w powiecie myślenickim

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z firmą Grupa 24 Sp. z o.o. oraz Informatycznym Centrum Edukacyjnym Powiatu Myślenickiego realizujemy projekt pt.

„Diagnoza popytu i podaży zasobów pracy w powiecie myślenickim”

W okresie od 1 stycznia 2007 do 31 sierpnia 2007 realizujemy niezwykle istotny z punktu widzenia lokalnego rynku pracy projekt, którego celem jest diagnoza społeczna popytu i podaży zasobów pracy na rynku myślenickim. Projekt ten stanowi podejście z innej perspektywy do zagadnień będących przedmiotem projektu pt. „Zmiany organizacyjne w instytucjach rynku pracy” realizowanego przez Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji UJ w partnerstwie z Fundacją Idealna Gmina. Oba projekty – diagnostyczny i analityczny - stanowią kompleksową usługę o charakterze badawczym, dzięki której możliwe będzie podjęcie konkretnych działań zmierzających do poprawy sytuacji na rynku pracy powiatu myślenickiego.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy zespół badawczy Grupy 24 Sp. z o.o. i jego ankieterzy zrealizują 500 badań ankietowych, 14 zogniskowanych wywiadów grupowych, 40 wywiadów indywidualnych oraz szereg działań dodatkowych, które obejmą pracodawców, pracowników, bezrobotnych oraz zatrudnionych w instytucjach rynku pracy. 

Dzięki wiedzy uzyskanej w wyniku realizacji projektu będzie można skuteczniej wpływać na sytuację na lokalnym rynku pracy, tzn. przeciwdziałać powstawaniu bezrobocia, dokładniej określać potrzeby myślenickiego rynku pracy oraz sprawniej reagować na zmieniające się warunki tego rynku.

Wynikiem badań będzie stworzenie raportu końcowego, który zostanie opublikowany w formie książkowej, dystrybuowanej nieodpłatne wśród lokalnych instytucji rynku pracy. Raport zostanie przekazany do WUP w Krakowie i PUP w Myślenicach oraz będzie dostępny na stronie internetowej Wnioskodawcy i MARG. Po zebraniu i analizie danych zostanie przeprowadzona konferencja podsumowująca projekt, w której poza liderem i partnerami projektu wezmą udział przedstawiciele instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu z województwa małopolskiego.

Cel projektu 
Korzyści z projektu
Opis badań
Konferencja prasowa projektu
Ankieterzy w terenie

Projekt realizują:


Patroni projektu:


^ do góry ^