Dodaj do ulubionychINKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARG »
Zarządzanie nieruchomościami »

 

 
Współpraca dla integracji-Partnerstwo dla Jawornika »
Na swoim »
Zostań swoim własnym szefem »
Diagnoza popytu i podaży zasobów pracy w powiecie myślenickim »
Akademia Przedsiębiorczości »
Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP.
Zapraszamy w godzinach:
8.00 - 16:00


czytaj więcej »Współpraca dla integracji-Partnerstwo dla Jawornika

W czerwcu rozpoczęliśmy realizację nowego projektu Współpraca dla integracji – Partnerstwo dla Jawornika w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w konkursie nr POKL7.3/I/08

Głównym celem projektu „Współpraca dla integracji – Partnerstwo dla Jawornika” jest wzmocnienie integracji mieszkańców Jawornika poprzez poprawę samopomocy i podejmowania oddolnych inicjatyw lokalnych. Działania przewidziane w projekcie przyczynią się do zwiększenia poziomu zaangażowania lokalnej społeczności w rozwój lokalny, pomogą w rozwiązywaniu wielu problemów w tym rynku pracy, zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego oraz podniesienia poziomu wykształcenia.

Celami szczegółowymi projektu jest:

** wzmocnienie dialogu i współpracy mieszkańców i instytucji w ramach partnerstwa na rzecz rozwoju Jawornika

**
usprawnienie wymiany informacji i komunikacji pomiędzy mieszkańcami Jawornika

**
podniesienie aktywności społecznej mieszkańców Jawornika

Wśród działań zaplanowanych w projekcie znalazły się m.in.:

* Umocnienie Partnerstwa na rzecz rozwoju Jawornika

*
Spotkanie dotyczące idei , współdziałania i dobrych praktyk

*
Wizyta studialna w Lanckoronie - siedzibie Stowarzyszenia „Na bursztynowym szlaku” (mająca na celu zapoznanie się mieszkańców Jawornika ze strategią pracy dobrze funkcjonującej organizacji pozarządowej z możliwościami działania na rzecz osób niepełnosprawnych i bezrobotnych oraz przeszkodami i rezultatami org. pozarządowych)

*
Cykl spotkań dot. planu działania oraz regulaminu Partnerstwa, statutu Stowarzyszenia i opracowania wniosku do KRS-u

*
Konsultacje eksperckie w zakresie prowadzenia org. pozarz. oraz pozyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego
Usprawnienie komunikacji i wymiany informacji we wsi Jawornik poprzez

*
Budowę strony internetowej - nowoczesne i skuteczne medium informacyjne oraz forum wymiany poglądów, które usprawni wymianę informacji i komunikacji pomiędzy mieszkańcami Jawornika. Spowoduje to większą świadomość i wiedzę mieszkańców o problemach, potrzebach i wydarzeniach we wsi, wzmocni poczucie wspólnoty i podniesie poziom integracji mieszkańców

* Redagowanie i wydawnictwo „Wiadomości sołectwa Jawornik” (kolportowane w ilości 300 szt/m-c jako wkładka do „Białego Kamyka”)

*
Zakup oprogramowania poligraficznego oraz szkolenie dla 3 mieszkańców Jawornika w zakresie składu poligraficznego (działania te umożliwia mieszkańcom Jawornika na samodzielne redagowanie i skład „Wiadomości sołectwa Jawornik” bez konieczności zlecania tej usługi firmom zewnętrznym

*
Spotkania integracyjne mieszkańców Jawornika (sprzyjają integracji mieszkańców, wymianie informacji o problemach wsi i jej mieszkańców ale również informacji o podejmowanych inicjatywach we wsi)

*
Organizacja pikniku rodzinnego mieszkańców Jawornika we współpracy ze Szkołą Podstawową w Jaworniku (Impreza odbyła się 22 czerwca i miała za zadanie zwiększyć zaangażowanie w życie wsi oraz podniesienie roli Szkoły w środowisku. Standard imprezy zwiększono poprzez oprawę muzyczną, profesjonalne prowadzenie oraz nagrody dla najaktywniejszych uczestników)

*
Wspólne świętowanie rocznicy niepodległości Polski (spotkanie będzie miało część oficjalną z wystąpieniem zaproszonych gości i programem przygotowanym przez Gimnazjum w Jaworniku. Całość prowadzona będzie przez konferansjera. Przewidziano również nagrody rzeczowe dla laureatów wcześniej ogłoszonych konkursów: literackiego „Jawornik moich marzeń” oraz na najlepiej wykonany utwór wokalno instrumentalny o tematyce niepodległościowej. Najlepsze prace opublikowane zostaną w Białym Kamyku. Oprócz tego przy udziale zespołu wokalno-instrumentalnego odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni niepodległościowych.

*
Uroczyste świętowanie 3-ciej rocznicy „Białego Kamyka” (Spotkanie będzie podsumowaniem i podziękowaniem za bezinteresowną pracę w redagowaniu BK. Rozpocznie się wykładem tematycznym a dalej będzie prowadzone w konwencji turniejowo-zabawowej co pozwoli na zaktywizowanie uczestników spotkania.

Wszelkie działania i realizację całego przedsięwzięcia nadzoruje Koordynator projektu pan Władysław Kurowski – Przedstawiciel Rady Sołeckiej w Jaworniku.

Grupą docelową projektu są:

**
osoby reprezentujące instytucje które podpisały Deklarację „Partnerstwa na rzecz rozwoju Jawornika”

**
osoby chcące aktywnie działać na rzecz wsi i reprezentować tworzące się Stowarzyszenie

**
osoby przeszkolone w zakresie składu poligraficznego

**
mieszańcy Jawornika (jako odbiorcy działań integrujących, promocyjnych i informacyjnych)

Budżet projektu wynosi 49 928,00 zł.
Czas trwania projektu - 8 miesięcy.

Wnioskodawcą projektu jest MARG - instytucja zajmująca się promowaniem i wspieraniem wszelkich inicjatyw gospodarczych mających wpływ na rozwój regionu myślenickiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

^ do góry ^