Dodaj do ulubionychINKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARG »
Zarządzanie nieruchomościami »

 

 
Współpraca dla integracji-Partnerstwo dla Jawornika »
Na swoim »
Zostań swoim własnym szefem »
Diagnoza popytu i podaży zasobów pracy w powiecie myślenickim »
Akademia Przedsiębiorczości »
Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP.
Zapraszamy w godzinach:
8.00 - 16:00


czytaj więcej »Na swoim


NOWOŚĆ!


PROJEKT ZAKOŃCZONY!
30 maja 2006 roku w Informatycznym Centrum Edukacyjnym Powiatu Myślenickiego przy Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach (Myślenice, ul Stefana Żeromskiego 17, sala nr 20) o godz. 12.00 odbyła się konferencja prasowa dotycząca realizowanego przez nas projektu "Na Swoim".

Projekt "Na swoim" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości.

Opis projektu "Na swoim":

Celem projektu jest udzielenie wsparcia umożliwiającego beneficjentom ostatecznym założenie i poprowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, będącej podstawą ich bytu ekonomicznego. Projekt obejmuje szkolenia i pomoc doradczą dla osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą, w zakresie zwiększenia ich kompetencji istotnych w prowadzeniu własnego biznesu, a także bezpośrednią pomoc finansową w postaci wsparcia pomostowego oraz jednorazowych dotacji inwestycyjnych. Szczególnym elementem projektu jest położenie silnego akcentu na rozwój kompetencji osobowościowych i interpersonalnych, mających kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsięwzięć podejmowanych przez beneficjentów ostatecznych projektu. Wysoką skuteczność proponowanego wsparcia w projekcie zapewni między innymi nowoczesna forma indywidualnego doradztwa - coachingu, dzięki której zakres oferowanego doradztwa będzie adekwatnie dopasowany do najistotniejszych potrzeb beneficjentów ostatecznych.
Projekt zakłada objęcie pomocą 60 osób z czego 16 otrzyma wsparcie pomostowe 700 złotych przez 6 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach maksymalnie 12 miesięcy), a dodatkowym 8 osobom zostanie wypłacona jednorazowa dotacja inwestycyjna (maksymalnie 23.000 złotych).

Podania można składać w siedzibie Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego do 20 czerwca w godzinach 9 - 14.
Rekrutacja odbywać się będzie w siedzibie MARG (Rynek 8/9) w czerwcu w dniach: 2, 9, 13, 14, 20, 23, w godzinach 16 - 17.30 (test), 17.30 - 20 rozmowa kwalifikacyjna.

Beneficjentami Ostatecznymi projektu mogą zostać:
- osoby fizyczne niezarejstrowane jako bezrobotne
- młodzież do 25 roku życia
- osoby pracujące
- rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwieDokumenty do pobrania:

 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie "Na swoim" - pobierz »
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie "Na swoim" - pobierz »
 3. Lista sprawdzająca załączniki do wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - pobierz
 4. Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej Beneficjentom Ostatecznym w ramach wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji na rozwój działalności w Działaniu 2.5 "Promocja przedsiębiorczości" ZPORR w Województwie Małopolskim"- pobierz
 5. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - pobierz, wersja (word)
 6. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - pobierz, wersja (word)
 7. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej - pobierz, wersja (word)
 8. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego - pobierz, wersja (word)
 9. Wzór bilansu otwarcia, pobierz, wersja (word)
 10. Wzór zestawienia pomocy publicznej - pobierz, wersja (word)
 11. Wzór biznes planu - pobierz, wersja (word)
 12. Wzór umowy o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej - pobierz, wersja (word)
 13. Wzór umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego - pobierz, wersja (word)
 14. Wzór umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego - pobierz, wersja (word)
 15. Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego - pobierz
 16. Lista sprawdająca załączniki do wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej - pobierz
 17. Lista sprawdzająca załączniki do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - pobierz

Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. pobierz »Zestawienie projektów "Na swoim" i "Zostań swoim własnym szefem" (czytaj)
Jednorazowe wsparcie pomostowe zostało wypłacone (
więcej)
Nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego (
więcej)
Wsparcie pomostowe dla 14 Beneficjentów Ostatecznych (
więcej)
Lista rankingowa projektu (
więcej)
Wyniki testu końcowego (
więcej)

^ do góry ^