Dodaj do ulubionychKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych »

 

 
Współpraca dla integracji-Partnerstwo dla Jawornika »
Na swoim »
Zostań swoim własnym szefem »
Diagnoza popytu i podaży zasobów pracy w powiecie myślenickim »
Akademia Przedsiębiorczości »
Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP.
Zapraszamy w godzinach:
8.00 - 16:00


czytaj więcej »Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego jest Prezes Zarządu MARG Sp. z o.o.
• Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w , za pomocą adresu e-mail: marg@myslenice.pl
• Administrator danych osobowych – Prezes Zarządu MARG Sp. Z o.o– przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody, w związku z prowadzoną przez Myślenicką Agencję Rozwoju Gospodarczego działalnością, której celem jest statutowa realizacja zadań:
1. Celem działania spółki jest wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez prowadzenie działalności ukierunkowanej na intensyfikację rozwoju lokalnego, w drodze inicjowania i promowania przedsiębiorczości, wspomagania inicjatyw gospodarczych  i organizacyjnych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i redukcji bezrobocia oraz prowadzenia doradztwa w zakresie działalności w związanej z prowadzeniem działalności związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem.
• W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do nich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
• W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
• W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w jednostce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
• Podane przez Panią/Pana danych osobowych warunkuje udzielenie usług na podstawie zawartej zgody. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odnowa świadczenia usługi.
• Podane przez Panią/Pana danych osobowych warunkuje udzielenie usług na podstawie zawartej zgody. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa świadczenia usługi.
• Pani/Pana dane osobowe, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar gospodarczy.
• Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

^ do góry ^