Dodaj do ulubionychKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych »

 

 
Współpraca dla integracji-Partnerstwo dla Jawornika »
Na swoim »
Zostań swoim własnym szefem »
Diagnoza popytu i podaży zasobów pracy w powiecie myślenickim »
Akademia Przedsiębiorczości »
Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP.
Zapraszamy w godzinach:
8.00 - 16:00


czytaj więcej »Postaw na przyszłość Postaw na siebie

Celem projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy dla 200 osób z województwa małopolskiego zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, przewidzianych do zwolnienia bądź zagrożonych zwolnieniami lub odchodzących z rolnictwa poprzez realizację kompleksowego programu typu outplacement.

Dla kogo?
Projekt jest adresowany do osób fizycznych spełniających łącznie poniższe warunki:
1. zamieszkują na terenie województwa małopolskiego,
2. nie prowadzą własnej działalności gospodarczej
3. posiadają następujący status na runku pracy:
• pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy (osoby będący w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę)
• osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
• osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

Co oferujemy?
• indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
• coaching,
• szkolenia/kursy zawodowe
• szkolenie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i dotacje na jej założenie (w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego),
• udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązujące w dniu przyznania wsparcia,
• wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw, które otrzymały dotację w ramach projektu ,
• staże,
• pośrednictwo pracy
 
Gdzie uzyskasz więcej informacji o projekcie?
Siedziba: Interkadra Sp. z o.o. ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków,
tel. 12 290-44-37, e-mail: postawnasiebie@interkadra.pl
Dariusz Pierzak – Szkolenia Projekty Doradztwo
Tel. 505 421 351, em-mail: dariusz@pierzak.pl

^ do góry ^