Dodaj do ulubionychOgłoszenie o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego »
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego »
Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa »
WARUNKI III PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO »
Wyniki II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 26.05.2020r. »
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości »
WARUNKI II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO »
POŻYCZKA DLA START-UP »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 21.04.2020r. »
Program „Tarczy Finansowej” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw »
Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy. »
WARUNKI I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO »
UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY BIURA MARG »
Ogłoszenie o wyniku przetargu sprzedaży nieruchomości Sikorskiego 39 »
Ogłoszenie przetargu sprzedaży nieruchomości Sikorskiego 39 »

 

 
Współpraca dla integracji-Partnerstwo dla Jawornika »
Na swoim »
Zostań swoim własnym szefem »
Diagnoza popytu i podaży zasobów pracy w powiecie myślenickim »
Akademia Przedsiębiorczości »
Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP.
Zapraszamy w godzinach:
8.00 - 16:00


czytaj więcej »Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego

Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiących własność Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o., położonych w Myślenicach obręb 4 (Zarabie), oznaczonych jako działki nr 333/5 i 333/10

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 21 kwietnia 2020r. z wynikiem negatywnym. Drugi przetarg odbył się w dniu 26 maja 2020r. z wynikiem negatywnym.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana składa się z działki ewidencyjnej nr 333/5 o pow. 0,0811 ha i działki ewidencyjnej nr 333/10 o pow. 0,2792 ha (łączna powierzchnia 0,3603 ha) położone w Myślenicach obręb 4. Lokalizacja ogólna dobra – wschodnia część miasta Myślenice, w pobliżu średnio zwarta zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość widokowa, od trzech stron granicząca z lasem. Kształt nieregularny o wymiarach ok. 20x190m. Dojazd drogą asfaltową (ulica Modrzewiowa) a następnie poprzez działkę sąsiednią poprzez służebność przechodu, przejazdu i przegonu). Dostęp do pełnego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej (elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna) – znajdują się na działce sąsiedniej.

Nieruchomość leży w terenie zróżnicowanym pod względem ukształtowania terenu, ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Nieogrodzona, częściowo zadrzewiona i zakrzaczona. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. „Zarabie w Myślenicach wraz z sołectwem Chełm dla obszaru wschodniej części Zarabia” uchwalonego uchwałą nr 77/X/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 1.07.2011r. nieruchomość oznaczona jako działka nr 333/5 położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 16MN.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. „Zarabie wraz sołectwem Chełm” uchwalonego uchwałą nr 408/XLV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23.04.2014r. nieruchomość oznaczona jako działka nr 333/10 położona jest w terenie zabudowy jednorodzinnej – 27MN1.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00080561/5, w dziale III obciążona służebnościami na rzecz innych działek.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 645 750,00 zł brutto (w tym podatek VAT) Wysokość wadium wynosi: 64 500 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30.06.2020r. o godz. 10.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, ul. H. Jordana 4 (wejście od podwórza Urzędu).

Wadium należy wnieść najpóźniej do 25.06.2020r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg ul. Modrzewiowa” na rachunek MARG sp. z o.o.: 19 1240 5051 1111 0000 5238 2800. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej: www.myslenicka24.pl , www.marg.myslenice.pl .

Prezes MARG sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu oraz warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej MARG sp. z o.o. www.marg.myslenice.pl lub można je odebrać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, telefon 504-788-353 w godzinach pracy 9-15.

^ do góry ^