Dodaj do ulubionychKonferencja EduLab - „Nowa rzeczywistość – wyzwania rynku pracy w czasach nieprzewidywalnej zmiany” »
Spotkanie i konsultacje zorganizowane przez MARR S.A. dla przedsiębiorców »
Bon dla samozatrudnionych z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej »
Spotkanie z ekspertami MARR S.A. »
Ruszyła rekrutacja do projektu Wróć z POWERem! »
Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa »
Ulgi podatkowe dla małopolskich przedsiębiorców. Wsparcie Krakowskiego Parku Technologicznego dla firm »
Ogłoszenie o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego »
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego »
WARUNKI III PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO »
Wyniki II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 26.05.2020r. »
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości »
WARUNKI II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO »
POŻYCZKA DLA START-UP »
Wynik I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 21.04.2020r. »
Program „Tarczy Finansowej” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw »
WARUNKI I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO »
UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY BIURA MARG »
Ogłoszenie o wyniku przetargu sprzedaży nieruchomości Sikorskiego 39 »

 

 
Współpraca dla integracji-Partnerstwo dla Jawornika »
Na swoim »
Zostań swoim własnym szefem »
Diagnoza popytu i podaży zasobów pracy w powiecie myślenickim »
Akademia Przedsiębiorczości »
Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP.
Zapraszamy w godzinach:
8.00 - 16:00


czytaj więcej »Bon dla samozatrudnionych z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Poszerzenie pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to kolejny krok w odpowiedzi na oczekiwania i apele małopolskich przedsiębiorców. Działanie to jest odpowiedzią na skutki pandemii COVID-19, która negatywnie wpłynęła na sytuację przedsiębiorstw, w szczególności sektora MŚP.

Już w połowie sierpnia zostanie uruchomiony nowy bon dla samozatrudnionych, realizowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Założenia bonu dla samozatrudnionych

1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o bon: Jednoosobowe działalności gospodarcze, tj. osoby fizyczne niezatrudniające pracowników (badane na podstawie CEIDG), bez preferencji co do branż, które:

prowadziły działalność gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego, na dzień 31 grudnia 2019 r.; nie zatrudniały pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. zanotowały spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 czerwca 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. o co najmniej 75%, w związku z wystąpieniem Covid-19; nie są wykluczone ze wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz przepisami właściwymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. nie prowadziły działalności wykluczonej (np. produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych, treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni, amunicji, i.in.); na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegały z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, lub uregulowały te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. Wielkość wsparcia:

3 tys. / miesiąc na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, co oznacza iż maksymalne wsparcie dla grantobiorcy wyniesie 9000 zł (założenie analogiczne do dotychczasowej stawki jednostkowej przyjętej dla 1 etatu); Samozatrudniony może skorzystać ze wsparcia tylko jeden raz, złożyć tylko jeden wniosek o Bon.

3. Przeznaczenie wsparcia (analogicznie do Bonu Rekompensacyjnego):

pokrycie wszelkich niezbędnych kosztów bieżącej działalności firmy; poziom dofinansowania – 100%, brak wkładu własnego / wkładu BW lub BP; w przypadku ubiegania się o wsparcie z różnych źródeł – wymóg wydatkowania środków w sposób, który nie doprowadzi do podwójnego finansowania oraz przekroczenia limitu 800 tys. euro (za wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, dla których limit jest mniejszy).

4. Rozliczenie bonu:

utrzymanie działalności firmy przez 3 miesiące od otrzymania środków; złożenie sprawozdania z wydatkowania bonu; obowiązek poddania się kontroli.

5. Odzyskiwanie:

– w przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy – całkowity zwrot otrzymanych środków; dochodzenie zwrotu środków prowadzone będzie na drodze cywilnej.

6. Wnioskowanie o bon:

złożenie wniosku za pośrednictwem internetowego generatora wniosków (tarcza.malopolska.pl); umożliwienie pracy w generatorze przed właściwym terminem na składanie wniosku o grant. maksymalny termin składania wniosków – 30 października 2020 r. lub do osiągnięcia 130% alokacji.

7. Ocena wniosków:

według kolejności rejestracji w generatorze wniosków; ocena jednoetapowa formalno-merytoryczna; możliwość ponownego rozpatrzenia wniosku w przypadku negatywnej oceny. źródło: https://myslenicka24.pl/index.php/2020/07/16/jak-otrzymac-bon-dla-samozatrudnionych-z-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej/

^ do góry ^