Dodaj do ulubionychO nas »
Nasi klienci »
Zarząd »
Rada Nadzorcza »
Wspólnicy »
Partnerzy »
Kontakt »

 

 
Współpraca dla integracji-Partnerstwo dla Jawornika »
Na swoim »
Zostań swoim własnym szefem »
Diagnoza popytu i podaży zasobów pracy w powiecie myślenickim »
Akademia Przedsiębiorczości »
Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP.
Zapraszamy w godzinach:
8.00 - 16:00


czytaj więcej »O nas

Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego (MARG) jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale mieszanym, której głównymi udziałowcami są: Gmina Myślenice, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, oraz 9 lokalnych przedsiębiorców i przedsiębiorstw. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.854.000 złotych.

MARG Spółka. z o.o. rozpoczęła działalność w styczniu 2005 roku. Zajmuje się promowaniem i wspieraniem wszelkich inicjatyw gospodarczych mających wpływ na rozwój regionu myślenickiego.

Najważniejszym obszarem działalności MARG jest aktywne promowanie rozwijającej się przedsiębiorczości w regionie w zakresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Dlatego też:
Od marca 2005 roku MARG Sp. z o.o. jest przedstawicielem: Małopolskiego Funduszu Pożyczkowego (MFP) i Małopolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych przy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Funduszu Pożyczkowego Fundacji Rozwoju Regionu Rabka (FPFRRR) z Rabki Zdroju na terenie powiatu myślenickiego.

Zarówno MFP, MFPK jak i FPFRRR to projekty współfinansowane przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki funduszy są przeznaczane na udzielanie preferencyjnych pożyczek na finansowanie działalności i inwestycji małych i średnich przedsiębiorców, które z różnych przyczyn mogą mieć problemy z uzyskaniem kredytu w banku.

W grudniu 2005 roku uruchomiona została filia Punktu Konsultacyjnego, którego działalność (do końca 2007 roku) finansowana jest ze środków budżetu państwa oraz funduszy strukturalnych UE.

Celem projektu jest ułatwienie małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do kompleksowej oferty usług informacyjnych. Dzięki dotacji Punkt Konsultacyjny może udzielać informacji bezpłatnie. Usługi informacyjne obejmują zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP.

Wraz z rozpoczęciem działalności MARG stał się również wydawcą tygodnika "Gazeta Myślenicka", który nieprzerwanie ukazuje się już od 1989 roku.

Powołanie do życia MARG stanowiło jeden z elementów polityki samorządu lokalnego Myślenic dla stymulowania rozwoju gospodarczego poprzez wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.

^ do góry ^