Dodaj do ulubionychZarząd »
Rada Nadzorcza »
Wspólnicy »
Partnerzy »
Kontakt »

 

 
Współpraca dla integracji-Partnerstwo dla Jawornika »
Na swoim »
Zostań swoim własnym szefem »
Diagnoza popytu i podaży zasobów pracy w powiecie myślenickim »
Akademia Przedsiębiorczości »
Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP.
Zapraszamy w godzinach:
8.00 - 16:00


czytaj więcej »akademia przedsiębiorczości - tematy

Planowana tematyka wykładów:

Wykład I

Przyczyny niewykonywania zobowiązań przez kontrahentów, czyli czy każdy, kto prowadzi działalność gosp. spotkał się kiedyś z brakiem zapłaty należności?

-       Wstęp do zagadnienia
-       Zabezpieczenia na etapie czynności podejmowanych w obrocie
-       Zabezpieczenia na etapie postępowania sądowego
-       Zabezpieczenia na etapie postępowania egzekucyjnego
-       Pytania dot. wykładu.

Wykład II i III

-       Zabezpieczenia w obrocie, czyli jak zabezpieczyć rzeczowo wierzytelność
-       Hipoteka, zasady dot. ustanawiania hipotek
-       Zastaw, zasady, zastaw na rzeczach ruchomych, na udziale w spółce, na akcjach, na wierzytelności, rejestrowy,
-       Przewłaszczenie na zabezpieczenie,

Wykład III i IV

-       Zabezpieczenia w obrocie, czyli klauzule umowne służące zabezpieczeniu wykonania umowy:
o       Warunek
o       Zaliczka
o       Zadatek
o       Odstępne
o       Kara umowna
o       Prawo odkupu
o       Prawo pierwokupu

Wykład V i VI


-       Zabezpieczenia w obrocie, czyli umowa przedwstępna, czyli jak się zabezpieczyć ze skutkiem silniejszym i słabszym,
-       Sprzedaż rzeczy z zastrzeżeniem prawa własności
-       Sprzedaż na próbę
-       Przelew wierzytelności na zabezpieczenie
-       Przelew praw z polisy ubezpieczeniowej na zabezpieczenie
-       Przelew praw z rachunku bankowego na zabezpieczenie

Wykład VI i VII

-        Jak osobowo zabezpieczyć wierzytelności w obrocie:
o       Poręczenie,
o       Poręczenie za dług przyszły,
o       Jak prawidłowo wypełnić weksel i co z niego wynika

Wykład VIII i IX

-       O czym jeszcze należy pamiętać zabezpieczając roszczenie.
-       Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
-       Zgoda współmałżonka na dokonanie czynności
-       Blokada środków na rachunku
-       Przekaz
-       Gwarancja bankowa
-       Umowa faktoringowa
-       Zgoda pracownika na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę

Wykład X

-       Powtórzenie wybranych przez uczestników tematów wykładów.

Najbliższy wykład poprowadzi:

Piotr Boczarski
- z wykształcenia magister prawa. Zdobył uprawnienia państwowe w zakresie sądownictwa powszechnego (Egzamin sędziowski) oraz został wpisany na listę syndyków upadłości prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Obecnie wykonuje zawód, adwokata w kancelarii indywidualnej prowadzonej w Myślenicach. Jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa i kierowania podmiotami gospodarczymi.

^ do góry ^