Dodaj do ulubionychZarząd »
Rada Nadzorcza »
Wspólnicy »
Partnerzy »
Kontakt »

 

 
Współpraca dla integracji-Partnerstwo dla Jawornika »
Na swoim »
Zostań swoim własnym szefem »
Diagnoza popytu i podaży zasobów pracy w powiecie myślenickim »
Akademia Przedsiębiorczości »
Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP.
Zapraszamy w godzinach:
8.00 - 16:00


czytaj więcej »Diagnoza popytu - cel projektu

Cel

Projekt ma na celu pozyskanie – niezbędnej dla instytucji rynku pracy i przedsiębiorców – wiedzy, dzięki której będą mogły skutecznie przeciwdziałać bezrobociu, jednocześnie wykształcając aktualnie poszukiwane grupy zawodowe.

Zrealizowanie celów projektu „Diagnoza podaży i popytu zasobów pracy w powiecie myślenickim” przyniesie konkretną wiedzę, dzięki której będzie możliwe sformułowanie rzetelnych prorozwojowych kroków, jakie należy podjąć by zapewnić odpowiednie proporcje między podażą a popytem na pracę. Diagnoza dotyczyć będzie trzech obszarów badań – uwarunkowań lokalnych rynku pracy, uwarunkowań kontekstowo-społecznych i uwarunkowań osobowych. Celem nadrzędnym jest zatem diagnoza rynku pracy powiatu myślenickiego w odniesieniu do deklarowanych postaw i faktów psychicznych mieszkańców.

Cele założone w projekcie będą realizowane przez wprowadzenie innowacyjnego wsparcia – badania o takim charakterze nie były dotychczas prowadzone na terenie powiatu myślenickiego. Działania badawcze obejmą:

-         Pracodawców,

-         Pracowników,

-         Bezrobotnych,

-         Instytucje,

Takie zróżnicowanie grup zapewni zdobycie konkretnej i szerokiej wiedzy, dzięki której tak władze lokalne, jak i przedsiębiorcy działający na tutejszym rynku będą mogli efektywniej działać na rynku pracy, aktywnie przyczyniając się do zmniejszenia bezrobocia.

Dzięki wiedzy uzyskanej w wyniku realizacji projektu będzie można skuteczniej wpływać na sytuację na lokalnym rynku pracy, tzn. przeciwdziałać powstawaniu bezrobocia, dokładniej określać potrzeby myślenickiego rynku pracy, sprawniej reagować na zmieniające się warunki tego rynku.

Korzyści z projektu
Opis badań
Konferencja prasowa projektu
Ankieterzy w terenie

 

^ do góry ^