Dodaj do ulubionychZakres usług »
Kontakt »

 

 
Współpraca dla integracji-Partnerstwo dla Jawornika »
Na swoim »
Zostań swoim własnym szefem »
Diagnoza popytu i podaży zasobów pracy w powiecie myślenickim »
Akademia Przedsiębiorczości »


- Masz dość pracy na dotychczasowej posadzie?
- Jesteś na tyle odważny, aby pójść na swoje?
- Masz pomysł na biznes?


Otwórz własną firmę, podejmij ryzyko. Formalności z tym związane nie są tak uciążliwe jak ci się wydaje.


Własna firma krok po kroku »Zakres usług


Zakres usług oferowanych przez Punkt Konsultacyjny

Punkty Konsultacyjne prowadzone są przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Punkt Konsultacyjny Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. od 01.05.2009 roku świadczy bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą w tematach oferując:

1. Podejmowanie i wykonywanie oraz rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej:

•podejmowanie działalności gospodarczej
•wykonywanie działalności gospodarczej – obowiązki podatkowe
•wykonywanie działalności gospodarczej – zatrudnianie pracowników
•wykonywanie działalności gospodarczej – finansowanie działalności
•wykonywanie działalności gospodarczej – kontrola przedsiębiorstw
•rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej

2.  Możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007 – 2013 ze środków publicznych:

•charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania
•przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu
•inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektu

3. Możliwości i zasady uzyskania usług specjalistycznych:

•możliwości i zasady korzystania m.in. z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym oraz usług doradczych proeksportowych
•możliwości i zasady korzystania z dofinansowanych szkoleń

4. Inne informacje:

•informacje teleadresowe instytucji otoczenia biznesu
•wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.

Projekt pod tytułem „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 2.2.1 - Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Punkt Konsultacyjny MARG:

Myślenice, Rynek 8/9,
tel. 0-12 274-43-43, fax 0-12 274-43-43
email: pk.marg@myslenice.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Dyżury terenowe Lokalnego Punktu Konsultacyjnego Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego:


Urząd Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice - każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach od 09.00 - 13.00

Urząd Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw - każdy drugi piątek miesiąca w godzinach od 09.00 - 13.00

Izba Gospodarcza Dorzecza Raby, 32-410 Dobczyce, ul. Podgórska 1 – każda druga środa miesiąca w godzinach od 09.00 - 13.00

Urząd Miejski w Sułkowicach, 32-440 Sułkowice, ul. Rynek 6 – każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach od 09.00 - 13.00


WAŻNE!

Usługi informacyjne jakie możecie Państwo otrzymać w Punkcie Konsultacyjnym są ewidencjonowane, co wiąże się z koniecznością uzyskania danych osobowych Klienta (PESEL, NIP, numer PKD przedmiotu działalności, pozostałe dane osobowe) i wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).


Projekt jest realizowany w ramach projektu systemowego PARP pt. „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”(PK) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 2.2.1

^ do góry ^