Dodaj do ulubionychZakres usług »
Kontakt »

 

 
Współpraca dla integracji-Partnerstwo dla Jawornika »
Na swoim »
Zostań swoim własnym szefem »
Diagnoza popytu i podaży zasobów pracy w powiecie myślenickim »
Akademia Przedsiębiorczości »


- Masz dość pracy na dotychczasowej posadzie?
- Jesteś na tyle odważny, aby pójść na swoje?
- Masz pomysł na biznes?


Otwórz własną firmę, podejmij ryzyko. Formalności z tym związane nie są tak uciążliwe jak ci się wydaje.


Własna firma krok po kroku »Kontakt


Zadaj pytanie jednemu z konsultantów. Po uzgodnieniu dogodnego dla Ciebie terminu odwiedzisz nas a my przekażemy Ci wyczerpującą informację.

IMIĘ I NAZWISKO
NAZWA FIRMY
ADRES

KOD POCZTOWY

MIASTO

TELEFON/FAX
ADRES E-MAIL
PYTANIE

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie wprowadzonych danych, przez Punkt Konsultacyjny (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Wszelkie dane udostępnione przez Państwa Punktowi Konsultacyjnemu, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu ich przechowywania, do kontaktowania się z Państwem w celach przesyłania i pobierania przygotowywanych przez Punkt Konsultacyjny informacji oraz do udokumentowania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości faktu udzielenia konsultacji".

Projekt jest realizowany w ramach projektu systemowego PARP pt. „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzajšcych rozpoczšć działalnoœć gospodarczš poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”(PK) współfinansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 2.2.1

^ do góry ^