Dodaj do ulubionychOferta współpracy »
Nasi partnerzy »

 

 
Współpraca dla integracji-Partnerstwo dla Jawornika »
Na swoim »
Zostań swoim własnym szefem »
Diagnoza popytu i podaży zasobów pracy w powiecie myślenickim »
Akademia Przedsiębiorczości »
Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP.
Zapraszamy w godzinach:
8.00 - 16:00


czytaj więcej »Partnerzy


Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
www.transfer.edu.pl/

Jesteśmy jednostką Politechniki Krakowskiej działającą od 1997 roku na mocy zarządzenia JM Rektora Politechniki Krakowskiej zgodnie z Art. 86 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.

Centrum Transferu Technologii PK to miejsce, w którym łączymy naukę z biznesem, wspieramy innowacyjne rozwiązania. Realizujemy krajowe i międzynarodowe projekty nakierowane na rozwój nauki i podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Ułatwiamy przedsiębiorcom i instytucjom badawczym kontakty technologiczne, tworzymy układy partnerskie i pomagamy przygotować wnioski do Programów Ramowych i Funduszy Strukturalnych.

Działając w ramach międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network jesteśmy członkiem Konsorcjum Polska Południowa i koordynujemy wymianę informacji oraz międzynarodowy transfer rozwiązań innowacyjnych we wszystkich dziedzinach nauki i przemysłu. Pomagamy firmom w podnoszeniu potencjału innowacyjnego i wyszukujemy dla nich partnerów zagranicznych.
Informujemy o prawnej ochronie własności intelektualnej i ochronie własności przemysłowej. Nasza oferta jest skierowana zarówno do przedsiębiorstw, ale także instytucji naukowo-badawczych.

Udzielamy bezpłatnych porad osobom fizycznym, małym i średnim przedsiębiorstwom, naukowcom i instytucjom w zakresie: zakładania i finansowania działalności gospodarczej, prawnej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz informujemy o zasadach przygotowania i rozliczania wniosków o udzielenie dotacji.

Świadczymy usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie udzielania informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem. Organizujemy szkolenia, konferencje, dni informacyjne, udzielamy doradztwa w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie do Programów Ramowych. MARR S.A.
http://www.marr.pl/

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., działa od 1993 roku. Do podstawowych zadań MARR-u należy prowadzenie działalności wspierającej rozwój regionu Małopolski w szczególności poprzez przekształcenia strukturalne i własnościowe, inicjowanie i promowanie przedsiębiorczości, zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa i mienia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, inicjowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, uczestnictwo w programach współpracy europejskiej.FRRR
http://www.fundacja.region-rabka.pl/

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała z przekształcenia terenowej struktury Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego, jaką był Komitet Regionalny. Otrzymane środki finansowe pozwalają jej kontynuować działalność na rzecz regionu, co umożliwia czynny udział FRRR w dalszym jego rozwoju. FRRR dysponuje funduszem pożyczkowym i stypendialnym mającym na celu wspieranie działalności edukacyjnej i wychowawczej na potrzeby aktywizacji społeczeństwa Regionu Rabka, wspieranie inicjatyw zmierzających do podniesienia poziomu wykształcenia mieszkańców Regionu Rabka, inicjowanie i wspieranie innych działań na rzecz edukacji w regionie.Informatyczne Centrum Edukacyjne
http://www.ice.myslenice.pl/

Informatyczne Centrum Edukacyjne Powiatu Myślenickiego, zostało powołane 15 stycznia 2003 roku, za zgodą Zarządu Powiatu Myślenickiego, przez dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach Marka Łatasa, jako gospodarstwo pomocnicze Zespołu.
Celem działalności ICE jest stworzenie oferty edukacyjnej dla osób pragnących uzupełnić swoje wykształcenie, bądź przekwalifikować się, w celu dostosowania swoich umiejętności do aktualnych potrzeb rynku pracy. Oferta ICE kierowana jest głównie do pracowników sektora MŚP, osób prowadzących lub chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz do osób wykonujących zawody wymagające stałego dokształcania się, np. nauczycieli.GRUPA 24
http://www.grupa24.pl/

Grupa 24 to stosunkowo młoda firma, stworzona przez młodych ludzi świadcząca usługi z zakresu szkoleń i doradztwa dla firm, instytucji oraz osób indywidualnych. Grupa 24 przede wszystkim stawia na wysokie kompetencje, zaangażowanie i entuzjazm w działaniu.
- Proponowane rozwiązania dla biznesu: to oferta skierowana do wszystkich firm, których rozwój oznacza sukces rynkowy. W ramach rozwiązań dla biznesu Grupa 24 organizuje szkolenia zamknięte (in-company), szkolenia otwarte dla przedstawicieli firm, zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE, konsultacje i doradztwo dla biznesu, doradztwo personalne, badania i diagnostyka firm, szkolenia outdoorowe.
- Proponowane rozwiązania dla instytucji: ich celem jest podniesienie kompetencji nie tylko pracowników instytucji (Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy, Urzędy Miasta i Gmin, Agencje Rozwoju Regionalnego, organizacje pozarządowych), ale również ludzi, na rzecz których pracują (bezrobotni podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe, beneficjenci realizowanych projektów).
- Proponowane rozwiązania dla studentów: to oferta programowa szkoleń otwartych skierowanych do studentów i absolwentów wyższych uczelni, pragnących rozwijać swoje zainteresowania oraz kompetencje zawodowe. Szeroki wachlarz tematyczny pozwala na dostosowanie programów do indywidualnych potrzeb uczestników, a profesjonalne przygotowanie i wyspecjalizowana kadra trenerska stanowią o wysokim poziomie merytorycznym szkoleń opracowywanych z myślą o aktualnie panujących na Rynku Pracy trendach.


^ do góry ^