Aktualności

Rekrutacja do „Postaw na Przyszłość. Postaw na Siebie”

Już 8 – 23 sierpnia 2022 rusza kolejna tura rekrutacji do projektu „Postaw na Przyszłość. Postaw na Siebie!”, prowadzonego przez firmę Interkadra Sp. z o.o. W projekcie mogą wziąć udział osoby mieszkające lub pracujące na terenie woj. małopolskiego, które spełniają dodatkowo jedno z poniższych kryteriów: osoby zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika (od utraty…

czytaj dalej

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłasza nabór wniosków dla osób niepełnosprawnych dotyczących środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie do 40.000,00 zł

Konkursu nr 12/2022   Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłasza nabór wniosków osób niepełnosprawnych dotyczących środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Wn-O) w kwocie do 40.000,00 zł dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach jako bezrobotni lub poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu. Wnioski można składać…

czytaj dalej

NABÓR WNIOSKÓW – 8500 ZŁ ZA ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA!!!

Planujesz zwiększyć zatrudnienie w swojej firmie? Złóż wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach. Zgłaszając się do nas otrzymujesz przez 6 miesięcy zwrot części kosztów ponoszonych na wynagrodzenie i składki ZUS pracowników – łącznie ok. 8500 złotych na jedną osobę. Wniosek o przyznanie wsparcia należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach…

czytaj dalej

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłasza NABÓR – dotacja na podjęcie działalności gospodarczej

Konkurs nr 10/2022 Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi Centrum Integracji Społecznej, absolwentowi Klubu Integracji Społecznej lub opiekunowi jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie do 25.000,00 zł  dla mężczyzn powyżej 30 roku życia, posiadających wykształcenie policealne lub wyższe (nie wliczane są osoby bezrobotne z…

czytaj dalej

Uruchomienie kolejnej rekrutacji do projektu pn. Łap skilla!

Szanowni Państwo, w związku z tym, że projekt cieszy się tak dużym zainteresowaniem od dnia 04.05.2022 uruchamiamy kolejną turę rekrutacji, która potrwa do 30.06.2022 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc ograniczona do tylko do 300 osób. Wszystkich młodych pracujących Małopolan, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału…

czytaj dalej

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy ZAPRASZA NA KURSY!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach prowadzi rekrutację na ciekawe szkolenia, podczas których osoby bezrobotne mogą zdobyć atrakcyjne umiejętności i podnieść swoje kwalifikacje, a tym samym zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy. Oferta jest naprawdę bogata, na przykład osoby w wieku od 21-29 lat posiadające prawo jazdy kat. B mogą zrobić…

czytaj dalej

PUP w Myślenicach ogłasza NABÓR – dotacja na podjęcie działalności gospodarczej

Konkurs nr 9/2022 Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi Centrum Integracji Społecznej, absolwentowi Klubu Integracji Społecznej lub opiekunowi jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie do 25.000,00 zł dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia lub bezrobotnych powyżej 30 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, którym…

czytaj dalej

NABÓR – dotacja na podjęcie działalności gospodarczej

Konkurs nr 4/2022 Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi Centrum Integracji Społecznej, absolwentowi Klubu Integracji Społecznej lub opiekunowi jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie do 25.000,00 zł dla osób poniżej 30 roku życia, którym z ustalonego Indywidualnego Planu Działania wynika zasadność udzielenia wsparcia….

czytaj dalej

Bon szkoleniowy – opłacimy Twoje szkolenie

Jesteś osobą do 30 roku życia? Masz możliwość podjęcia pracy ale brakuje Ci kwalifikacji? Złóż wniosek o bon szkoleniowy! W ramach bonu szkoleniowego otrzymujesz do 100% przeciętnego wynagrodzenia (tj. ponad 5000zł), które możesz przeznaczyć na: jedno lub kilka szkoleń, niezbędne badania lekarskie lub psychologiczne, koszty przejazdu na szkolenie, koszty zakwaterowania,…

czytaj dalej

NABÓR – Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Konkurs nr 1/2022 Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu lub niepublicznej szkole dla skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia lub bezrobotnego powyżej 30 roku życia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności w kwocie do 25.000,00…

czytaj dalej