Rozpoczęto 7. edycję konkursu „Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2023”

Do 21 grudnia instytucje, organizacje gospodarcze, przedsiębiorcy oraz osoby indywidualne mogą zgłaszać swoich kandydatów do tegorocznej edycji Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2023 oraz konkursu „Mikro Firma za rogiem 2023” Organizatorami konkursu są Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – instytucje Województwa Małopolskiego Nagroda zostanie przyznana w…

czytaj dalej

Projekt „Nowy Start III”

Projekt „Nowy Start III” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś priorytetowa, Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp z o.o. w partnerstwie z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A….

czytaj dalej

Kolejna tura rekrutacji do projektu „Adapter Zawodowy dla mieszkańców woj. małopolskiego”

Od  03 października 2022 ruszyła kolejna tura rekrutacji do projektu „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego”. Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane przez 7 dni roboczych tj.  w dniach 03 października –  11 października 2022 r. Do projektu zapraszamy osoby mieszkające lub pracujące na terenie woj. małopolskiego, w tym wyłącznie: – osoby…

czytaj dalej

Trwa rekrutacja do projektu „APAP POWER KOM – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego”

Do projektu zapraszamy: Osoby  w wieku 15–29 lat BIERNE ZAWODOWO tzw. „młodzież NEET” (tj: nie pracują, nie szkolą się, nie uczą się w systemie stacjonarnym ) REEMIGRANCI (za granicą Polski co najmniej 6 m-cy, przebywają  na terenie Polski nie dłużej niż 6 m-cy) IMIGRANCI(pobyt czasowy/stały, zamierzająca wykonywać/wykonująca pracę  na terytorium Polski) OSOBY ODCHODZĄCE Z…

czytaj dalej

Rekrutacja do „Postaw na Przyszłość. Postaw na Siebie”

Rekrutacja do „Postaw na Przyszłość. Postaw na Siebie” W dniach 3-18 października 2022 odbywa się kolejna tura rekrutacji do projektu „Postaw na Przyszłość. Postaw na Siebie!”, prowadzonego przez firmę Interkadra Sp. z o.o. W projekcie mogą wziąć udział osoby mieszkające lub pracujące na terenie woj. małopolskiego, które spełniają dodatkowo jedno z poniższych kryteriów: osoby zostały zwolnione…

czytaj dalej

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłasza NABÓR – dotacja na podjęcie działalności gospodarczej

Konkurs nr 16/2022 Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi Centrum Integracji Społecznej, absolwentowi Klubu Integracji Społecznej lub opiekunowi jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie do 25.000,00 zł  dla osób bezrobotnych, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria: przebywają w rejestrze Urzędu nieprzerwalnie przez okres co…

czytaj dalej

Weź udział w EUROPEJSKICH DNIACH PRACY

Weź udział w EUROPEJSKICH DNIACH PRACY Work@PL2022 20 października 2022 europeanjobdays.eu Zarejestruj się już dzisiaj i znajdź dla swojej firmy najlepszych fachowców w Europie !!! Twoja Firma dostanie szanse na: Prowadzenie rekrutacji nie wychodząc z biura Znalezienie najlepszych pracowników na rynku europejskim Bezpłatna promocje swoich ofert pracy oraz firmy Poszerzenie…

czytaj dalej

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłasza nabór wniosków osób niepełnosprawnych dotyczących środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie do 42.588,68 zł

Konkurs nr 15/2022 Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłasza nabór wniosków osób niepełnosprawnych dotyczących środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Wn-O) w kwocie do 42.588,68 zł dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach jako bezrobotni lub poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu. Wnioski można składać od 21.09.2022r. do…

czytaj dalej

PROJEKT MARR „DOBRY CZAS NA ADAPTACJĘ DO ZMIAN 2”

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w projekcie „Dobry Czas na Adaptację do Zmian 2″. Jesteś osobą zwolnioną z przyczyn nie dotyczących pracownika, przewidzianą do zwolnienia, zagrożoną zwolnieniem lub odchodzisz z rolnictwa? Mieszkasz lub pracujesz na terenie województwa Małopolskiego? Chcesz podnieść kwalifikacje lub kompetencje? Przewidziane formy wsparcia dla Uczestników:…

czytaj dalej

Projekt „Kierunek Kariera” ponownie otwarty dla osób poniżej 50

Od 12 września otwarta została rekrutacja w projekcie „Kierunek Kariera” dla osób pracujących poniżej 50 roku życia, w tym również posiadających wyższe wykształcenie. Kto będzie mógł wziąć udział w projekcie? Od 12 września zapraszamy wszystkie osoby: pracujące, które są związane z Małopolską (przez miejsce pracy, zamieszkania lub nauki) ukończyły 25 rok życia. Zniesiony…

czytaj dalej