Chcesz zatrudnić pracownika? Skorzystaj z dopłat do jego wynagrodzenia!

Planujesz zwiększyć zatrudnienie w swojej firmie?

Złóż wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach, a otrzymasz ponad 7 tys. złotych dopłaty do każdego stanowiska.

Możesz otrzymać:

  1. zwrot przez 6 miesięcy części kosztów jakie będziesz ponosił na wynagrodzenie i składki ZUS pracowników – łącznie 7075,80 złotych na jednego pracownika.
  2. staż czyli czas na wdrożenie przyszłego pracownika w pracę w firmie, bez ponoszenia kosztów wynagrodzenia tej osoby – to urząd pracy wypłaca stażyście stypendium stażowe oraz opłaca należne składki ZUS.

Jeżeli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach. Udzieli Ci szczegółowych informacji na temat dostępnych form pomocy oraz pomoże aplikować o środki.

Informacja telefoniczna pod numerem 12 372 96 13 oraz 12 372 96 09.

Ważne: wniosek o przyznanie wsparcia należy złożyć do urzędu pracy przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu z urzędem pracy umowy, możliwe jest nawiązanie stosunku pracy.

Zapraszamy do współpracy i składania wniosków.
Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. Drogowców 2
tel. 12 372-96-00
www. myslenice.praca.gov.pl

 

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *