Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000224767

REGON: 356872922

NIP: 6811881871

Kapitał zakładowy: 3.854.000,00 zł

32-400 Myślenice, Rynek 8/9

email: marg@myslenice.pl

tel./fax: 12 274 43 43

Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Sieprawiu
nr 26 8591 0007 0240 0510 0619 0003

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00-15:00

 Myślenicka Agencja
Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

32-400 Myślenice, Rynek 8/9