Małopolska szuka dobroczyńców i najlepszych organizacji pozarządowych

Znasz kogoś, kto od lat bezinteresownie pomaga innym? A może kojarzysz organizację pozarządową, dzięki której świat wokół nas staje się lepszy? Do 16 sierpnia br. czekamy na zgłaszania kandydatur do Nagród Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli”.

Zarząd Województwa Małopolskiego do połowy sierpnia oczekuje na zgłoszenia kandydatur do honorowych nagród „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli”. Pierwsza z nich dedykowana jest osobom działającym na rzecz dobra innych, z kolei drugą nagrodą nagradzamy najlepsze małopolskie organizacje pozarządowe. Wyróżnienia te są kierowane w stronę osób czy organizacji pozarządowych realizujących godne uwagi i pożyteczne inicjatywy, a także podejmujących aktywności na rzecz wielu środowisk.

Za nami trudy czas walki z pandemią COVID-19. Czas, który był niezwykle absorbujący i ciężki zwłaszcza dla służby zdrowia. Tegoroczne nominacje do nagród są zatem dobrą okazją, by podziękować oraz wyróżnić tych Małopolan, a także organizacje pozarządowe, które swoją odwagą, pracą, a także

zaangażowaniem walczyli o życie i zdrowie innych

– mówi Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

W tegorocznej edycji Nagrody „Kryształy Soli” najlepsza małopolska organizacja pozarządowa otrzyma nagrodę finansową w wysokości 15 tys. zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Nagrody „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli” są wyrazami wdzięczności oraz podziękowaniem za bycie przyjacielem drugiego człowieka. To dzięki pracy dobroczyńców oraz organizacji pozarządowych nasz region jest otwarty na potrzeby dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnościami. Dzięki nim Małopols

ka staje się miejscem nowoczesnym, proekologicznym, sprzyjającym rozwojowi, kulturze i nauce, budzącym w mieszkańcach kreatywność i chęć do podejmowania różnorodnych aktywności

– mówi Iwona Gibas, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Kto może zgłaszać kandydatów do Nagród?

Osoby prawne, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 16 sierpnia 2021 r.

Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulaminy oraz wzory formularzy zgłoszeniowych, dostępne są na stronie internetowej oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, tel. 12/ 61 60 121, ngo@umwm.malopolska.pl.

***

Nagroda Amicus Hominumdla osób działających na rzecz dobra innych – została ustanowiona w 2006 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Nagroda Amicus Hominum promuje ideę wolontariatu i ma charakter honorowy.

Zgłoszenia do nagrody przyjmowane są w pięciu kategoriach:
• Polityka Społeczna i Prorodzinna, Pomoc Osobom z Niepełnosprawnościami
• Promocja i Ochrona Zdrowia
• Sport i Edukacja
• Działalność Filantropijna
• Inicjatywa Młodych

Dokumentacja konkursu „Amicus Hominum” znajduje się tutaj.

Nagroda Kryształy Soli dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych – jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w danej społeczności.

Organizacje pozarządowe mogą uzyskać tytuł laureata lub wyróżnionego w następujących kategoriach:
• Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
• Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna
• Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie
• Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia
• Gospodarka i Zrównoważony Rozwój
• Najlepszy Projekt Społeczny

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/malopolska-szuka-dobroczyncow-i-najlepszych-organizacji-pozarzadowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *