Dokumenty

Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej

przy Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice

obowiązujące od 01.01.2023r. 

 

Statut Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice

Statut Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Protokół

Protokół

Uchwała Nr 5/2023

Uchwała Nr 5.2023

Numer kont KZP

Numer konta KZP

Do pobrania:

Dla nowych członków:

Deklaracja przystąpienia do KZP

Deklaracja przystąpienia do KZP

Klauzula RODO

Klauzula RODO

Dla członków KZP:

Wniosek o pożyczkę

Wniosek o pożyczkę

Umowa pożyczki (dołączyć w 2 sztukach wraz z wnioskiem o pożyczkę)

Umowa pożyczki

Aneks do Umowy pożyczki

Dla rezygnujących:

Wniosek o skreślenie z listy członków

Wniosek o skreślenie z listy członków