NABÓR – Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Konkurs nr 1/2022

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu lub niepublicznej szkole dla skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia lub bezrobotnego powyżej 30 roku życia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności w kwocie do 25.000,00 zł dla podmiotu, który na dzień złożenia wniosku, nie jest w trakcie realizacji w/w formy.  

Wnioski można składać od 31.01.2022r. do 14.02.2022r. na Dzienniku Podawczym (32-400 Myślenice, ul. Drogowców 2,  budynek A, I piętro) w godzinach od 8:00 do 14:00.
Wnioski złożone przed lub po tym terminie nie będą rozpatrywane
UWAGA: Od 01.01.2022r. obowiązuje nowy druk wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu lub niepublicznej szkole dostępny w siedzibie Urzędu (II piętro) oraz na stronie internetowej www.myslenice.praca.gov.pl

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach rozpatrywania i przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej lub poszukującego pracy absolwenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *