Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

32-400 Myślenice, Rynek 8/9

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 3.854.000,00 zł

KRS: 0000224767; REGON: 356872922; NIP: 6811881871

Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Sieprawiu
nr 26 8591 0007 0240 0510 0619 0003

 

Zarząd

Witold Rozwadowski

– Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Damian Lisowski
– przedstawiciel UMiG Myślenice
– wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Żurek
– przedstawiciel MARR S.A
– członek Rady Nadzorczej

Anita Kurdziel
– skarbnik Miasta i Gminy Myślenice
– członek Rady Nadzorczej

Jan Burkat
– przedsiębiorca, FPHU Jan Burkat
– członek Rady Nadzorczej

Wspólnicy

 1. Gmina Myślenice – Urząd Miasta i Gminy Myślenice
  32 – 400 Myślenice, ul. Rynek 8/9
  tel. 12 639 23 00, fax. 12 639 23 05
 2. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
  31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11
  tel. 12 617 66 00
 3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  32-400 Myślenice, ul. Piłsudskiego 47,
  tel. (0-12) 274-09-40, fax: (012) 274 09 40
 4. TANTUS Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach
  32 – 400 Myślenice, ul. Przemysłowa 6,
  tel. (012) 272 23 45
 5. JTK Inwestments Group Sp. z o.o. 
  32-400 Myślenice, ul. Rynek 20

oraz przedsiębiorcy:
1. Jan Burkat, 
32 – 400 Myślenice, ul. Drogowców 7,

2. Stanisław Czesław Gajek
32 – 410 Dobczyce, Stojowice 100,

3. Sławomir Leszek Sawicki, 
32 – 425 Trzemeśnia, Poręba 159,

4. Krystyna Anna Pędzisz
32 – 400 Myślenice, ul. Ogrodowa 3

5. Ryszard Trzciński, 
32 – 400 Myślenice, ul Niepodległości 7,