Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłasza nabór wniosków osób niepełnosprawnych dotyczących środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie do 42.588,68 zł

Konkurs nr 15/2022

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłasza nabór wniosków osób niepełnosprawnych dotyczących środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Wn-O) w kwocie do 42.588,68 zł dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach jako bezrobotni lub poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu.

Wnioski można składać od 21.09.2022r. do 05.10.2022r. na Dzienniku Podawczym (ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice, budynek A, I piętro, pok. nr 16)  lub w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub ePUAP – po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
Druk w/w wniosku z obowiązkowymi załącznikami dostępny jest w siedzibie Urzędu (budynek A, II piętro) oraz na stronie internetowej www.myslenice.praca.gov.pl.

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów brana będzie pod uwagę data i godzina złożenia wniosku.
Wnioski złożone przed lub po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że dokumenty potwierdzające uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie wnioskodawcy do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej powinny być na bieżąco uaktualniane podczas wizyt u Pośredników Pracy.
Ważne: Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach w sprawie zwrotu ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy, przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej, a także zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.
Więcej informacji: https://myslenice.praca.gov.pl/-/19129954-nabor-dotacje-pfron

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *