Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji i skorzystaniem z dofinansowanych szkoleń.

Dofinansowane szkolenia zmieniają życie zawodowe uczestników projektów WUP!

W ramach realizowanych projektów możliwe jest otrzymanie bonów, dofinansowujących wybrane kursy czy egzaminy. Dodatkowo wsparcia udzieli Doradca Zawodowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, doradzający na każdym etapie. Decyzja o przystąpieniu do projektu, to także okazja do uzupełnienia wykształcenia czy rozpoczęcia nauki nowych języków obcych.

Obecnie, bez względu na wykształcenie mogą rekrutować się do projektu „Kierunek Kariera” tylko osoby pracujące, powyżej 50 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnościami posiadające stosowne orzeczenie. Pozostałe osoby mogą posiadać maksymalnie średnie wykształcenie. Wymogiem uczestnictwa jest także związek z Małopolską (zamieszkanie, praca lub nauka w województwie). Szczegóły dostępne na stronie: kierunek.pociagdokariery.pl

Osoby niepełnosprawne
Osoby w wieku pomiędzy 25 a 65 lat, z niepełnosprawnościami, związane z Małopolską, zapraszamy do kontaktu z rzecznikiem osób z niepełnosprawnościami w naszych projektach w celu  przygotowania indywidualnej oferty doradztwa i dofinansowania do szkoleń.
Osoby z niepełnosprawnościami są przyjmowane do projektu Kierunek Kariera / Kierunek Kariera Zawodowa nawet jeżeli nie są osobami pracującymi oraz niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Kontakt do rzecznika osób z niepełnosprawnościami:
Ewa Półchłopek
tel. 12 619 84 09
e-mail: bon@wup-krakow.pl
W budynku (plac na Stawach 1) posiadamy udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz doradców zawodowych posługujących się językiem migowym.

Chcemy po raz kolejny zachęcić Małopolan do korzystania z dostępnych dla osób pracujących dotacji. Jednym z skuteczniejszych sposobów zachęcenia do udziału w projektach są rekomendacje klientów, którzy korzystając z dofinansowanie w ramach projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa zrealizowali swoje plany a wręcz marzenia zawodowe (w zakresie nabycia nowych kompetencji i kwalifikacji).

Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat zmian jakie zaszły w życiu zawodowym jednej z uczestniczek naszych projektów.

Film dostępny pod adresem:
https://youtu.be/4s-zvbFKw-Y

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *