Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w Starcie – niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Do 17 sierpnia 2022 r. na terenie woj. podkarpackiego i małopolskiego realizowany jest program, w
ramach którego Lubelska Fundacja Rozwoju udziela preferencyjnych pożyczek dla osób planujących
rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Z pożyczki skorzystać mogą:
 studenci ostatniego roku studiów wyższych,
 poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły
lub uzyskania tytułu zawodowego,
 zarejestrowani bezrobotni lub
 poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.
Aktualna maksymalna wartość pożyczki to 113 146,00 zł (do 20-krotnej wysokości przeciętnego
wynagrodzenia).

Oprocentowanie:

 0,23 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności
gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami
integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci
niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.
 0,58 % w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych, studentów
ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów.

Okres spłaty: do 7 lat.
Karencja – do 12 miesięcy.

————————————————————————————————————————————————————
Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób fizycznych.
W ramach Programu dostępne są również pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla osób
bezrobotnych. Aktualna maksymalna wartość pożyczki na utworzenie miejsca pracy: 33 943,80 zł (do
6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).
Okres spłaty: do 3 lat.

Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób fizycznych.
Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie to:
 brak dodatkowych opłat i prowizji,
 możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa,
 szybka decyzja o przyznaniu środków finansowych
 możliwość umorzenia pożyczki

Szczegółowe informacje:

Bank Gospodarstwa Krajowego
www.wsparciewstarcie.bgk.pl
Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Krakowie
ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków
tel. 12 311 73 28
www.lfr.lublin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *